การติดตั้ง VCB Katmir MEDIA CACHING

“ความประทับใจของลูกค้า คือความพึงพอใจของเรา” Result Presenting ของการติดตั้ง VCB Katmir MEDIA CACHING โดยทีมงานของ I T Engineering System Co.,Ltd. และ Anasx Limited

present ผลการติดตั้ง VCB Katmir MEDIA CACHING ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจในผลลัพท์มาก ค่า Optimize เกิน 100% ด้วยระยะเวลา 1 สัปดาห์กับ 750,xxx object ซึ่งในช่วงทดสอบมี user access สูงสุดไม่เกิน 20 คนเท่านั้นเอง