ออกแบบ Single Gateway

มานั้งออกแบบ Single Gateway เล่นๆ พอดีมีหลายๆ คนเขากังขา… ผิดถูกยินดีรับข้อชี้แนะ